Blockljus

Ett ljus eller levande ljus är en ljuskälla som brinner med öppen låga, och som består av en veke placerad i ett fast block (Blockljus) av bränsle, vanligtvis stearin, paraffin eller vax. Blandningar av dessa ämnen är mycket vanliga. Oavsett bränslekällan kallas levande ljus ofta för stearinljus och Blockljus i dagligt tal.

Fina Blockljus som dekoration med lång brinntid.

1 produkt